Το πρόγραμμα των προπονήσεων θα αποσταλεί στους γονείς λίγες ημέρες πριν την ένραξη των προπονήσεων.

Menu